פדיון נפש בימי השובבי"ם

תעודת זהות לא חובה | Teuda Zehut is NOT required

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט