קוויטל בציון רבינו האור החיים הקדוש

ביום היארצייט ט"ו תמוז

"דבר מפורסם לכל, שהרה"ק מראדזימין אמר לאדמו"ר הזקן זי"ע על בנו – רבינו הישמח ישראל זי"ע – שיש לו את נשמת בעל ה"אור החיים" הקדוש…"

(הרה"ח ר' מנשה פריימן. קראו באריכות בספר 'תולדות הישמח ישראל')

התמונה באדיבות: עיר דוד מרכז מידע הר הזיתים

התמונה באדיבות: עיר דוד מרכז מידע הר הזיתים

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט