הקוויטל התקבל!

בעוד זמן קצר נניח את הקוויטל שלך בציון האור החיים הקדוש!

יה"ר שבזכות הצדיק יתקבלו כל התפילות והבקשות לרצון לפני אדון כל

חזור

מתחבר לשרת PCI...

התמונה באדיבות: עיר דוד מרכז מידע הר הזיתים

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט