מהו קשב?

בין מאות המבכים אחר מיטתו של שעי' ז"ל נשמעות גם היבבות מהלבבות השבורים שמצאו אצל שעי' אוזן קשבת. צעירים שצריכים מישהו שיקשיב להם, יעזור להם להתמודד, מצאו אצל שעי' מזור לנפשם הכואבת, וכעת חשים כמי שאבדה כל תקוותם חלילה.

מלבד אוזן קשבת צריכים נערים אלו ועוד שכמותם, ליד מקצועית וחונכים שיסייעו להם לעבור את המשברים והגלים העוברים עליהם. בחור יכול לעיתים להיראות כלפי חוץ מרוצה ומושלם, אולם בשל קשיי לימוד או חברה וכדו' מתחוללת בתוך נפשו מהומה רבתית, אך עם עזרה נכונה בזמן הנכון מצילים נפשות ממש.

רק בשנה האחרונה תמכה קופת 'יסוד תיקון הצדקות', בסתר ובכבוד, מתוך חשיבות צנעת הפרט, בכמה מקרים בודדים ובאלפי שקלים ליועצים וחונכים שעשו עבודת קודש להכוונת הדרך הנכונה.

לכבודו של שעי' ז"ל אנו מקדישים את הפעילות הזו לשמו, ופונים כעת לאנ"ש, ידידיו ומוקירי זכרו ופועלו, לקחת חלק בפעילות הכרחית וחשובה זו ובכך להביא לאותם עוללות שבכרמים תקווה ואור ולחזקם במסילה העולה בית קל. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

הבה"ח ישעי' ברכר ז"ל

המנוח נולד בירושלים בי"ב סיון תשנ"ז, לאביו רבי דוד ברכר שיבלחט"א מחסידי ויז'ניץ בשכונת רמות בירושלים ולאמו מרת חנה שתחי'.

בילדותו למד בשכונת רמות בירושלים, בישיבה קטנה למד בישיבה לצעירים טשכנוב אצל הרב בקרמן ולאחר מכן המשיך לישיבת אלכסנדר בבני ברק, שם התעלה במעלות התורה והיראה ולפני תקופה עבר ללמוד בישיבת מיר בירושלים.

חבריו לספסל הלימודים מספרים ל'בחדרי חרדים' על בחור מיוחד, במינו, "שעיה היה יושב שעות ולומד, גם את הלילות הוא היה מקדיש ללימוד, היה ניתן לראות אותו יוצא מהישיבה של אלכסנדר והולך ללמוד בכולל הסמוך בבית הכנסת הגדול בבני ברק, שם היה שקוע אל תוך הלילה בלימוד, כך המשיך גם כשעבר ללמוד במיר בשביל שיוכל ללמוד בשקט". חבריו מספרים על מעלה מיוחדת שהייתה בו, שהיה עוזר לאחרים בהיותו בעל לב זהב, שכל מטרתו איך לעזור לשני.

לצד התמדתו הגדולה היה מארגן את הקעמפים באלכסנדר, לצד עזרה תמידית לבחורים בכל מה שקשור לארגון שבתות גיבוש במסגרת ארגון צעירי אלכסנדר. "הוא היה צדיק עם ראש אדיר, ישב ולמד הרבה, לב זהב ועוזר תמיד, חייכן ונחמד לכולם". מסכם חבר נוסף.

הגר"מ לנציצקי, ראש ישיבת אלכסנדר, אמר בהספדו: "אמנם אסור להספיד בר"ח, אבל לדבר ממעשיו הדגולים של הנפטר על מנת ללמוד ממנו דרך חיים זה מותר. הבחור הצדיק שעיה ז"ל קיים בכל רגע את מש"כ מה ה' דורש ממך, שזה עשות משפט – ללכת ע"פ התורה בכל צעד ושעל, לימוד של שעות רצופות בעיון ובהתמדה יוצאת מן הכלל".

"אהבת חסד – להיכנס לכל עניין לפנים משורת הדין, לב רחב שהיה בו מקום לכולם התמסרות לכל ענין ולכל אדם במיוחד לבחורים חלשים בהם השקיע זמן ומסירות עצומה על מנת שיישארו והכל בהצנע לכת מופלאה בלי להחזיק טובה לעצמו, בלי לחשוב שהוא בכלל עשה משהו. תולדותיהם של צדיקים מעשיהם הטובים, שעיה ז"ל לא זכה להקים בית אבל פעולותיו שרב הנסתר בהם על הגלוי הם תולדותיו. שעיה בחור צדיק".

הגר"י אזרחי, מראשי ישיבת מיר, הביא בהספדו בשם הגר"א שאומרים ש"מי ששם את כל מאווייו בלימוד התורה מזכים אותו בדעה בינה והשכל ללמוד וללמד. ולזה זכה המנוח שהיה תלמיד בישיבת מיר בשנה האחרונה, בגיל כה צעיר לזכות לדרגה של ללמד זה משום שהוא שם את כל מאווייו בלימוד התורה. וכל מי שהכיר אותו יודע שהוא ניחן בדעה בינה והשכל ללמוד וללמד".

תרומה לקשב

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט