תפילת השליח בציון

האמרי מנחם זי"ע

שליח הקופה הקדושה יעלה לציון רבינו הקדוש בעל ה'אמרי מנחם' זי"ע ויזכיר את שמכם בפרטות ויתפלל בעדכם להיוושע בדבר ישועה ורחמים בבריאות שלימה ופרנסה טובה בריוח ובניקל ונחת מהילדים וכל טוב סלה ובכל ישועה נצרכת

שלחו כעת את השמות שלכם

הקוויטל התקבל בהצלחה!
השליח יזכיר אותך ביום היארצייט בציון רבינו הקדוש זי"ע
אולי תרצה עכשיו:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט
התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט