פורים ביום שישי הקצר!!

יש לך כל כך הרבה מה להספיק -
תשאיר לנו לעשות משהו בשבילך:

עוד לפני פורים אתה כבר תיתן את
המתנות לאביונים - "בו ביום"

עשרות משפחות מאנ"ש מצפים בכליון עיניים
שתחשוב עליהם כבר מעכשיו

אנחנו נעביר להם את המתנות לאביונים
100% "בו ביום" במזומן!

והחידוש:

גם את התרומה שלך
אנחנו נחייב רק "בו ביום" בעצם יום הפורים!!

הכי פשוט הכי קל: אתה מעביר כבר עכשיו את הכרטיס אשראי שלך עם התרומה, והחיוב יתבצע ביום הפורים עצמו.

בשעה ש"עיניהם נשואות למקרא מגילה..."

נשיא הקופה הקדושה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נותן את המתנות לאביונים לקופת 'יסוד תיקון הצדקות' שהם "יד עניים"

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט