קוויטל בציון הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע

ביום היארצייט י"ב כסלו

"ואם בהיותו בעלמא הדין שמעו בשמים את חוות דעתו, כל שכן שלאחר פטירתו שומעים את חוות דעתו למעלה, להמשיך לבני ישראל פרנסות טובות, ובזכותו יהא לנו חודש של פרנסה בניקל, כדי שנזכה ללמוד התורה ולעבוד את ה', ולגדל בנינו לתורה ולעבודה."

(עבודת עבודה להרה"ק מטאש זי"ע)

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט