ועשית חג שבועות

תמיכה במשפחות נצרכות בארץ ישראל לקראת חג השבועות הבעל"ט

בעקבות בקשות לתמיכה רבות שהגיעו לידינו בתקופה האחרונה והמצב הכלכלי הקשה בא"י עם יוקר המחירים וקושי ההישרדות החודשי אנו יוצאים בקמפיין מהיר ומיוחד לקראת חג השבועות הבעל"ט בו נעניק

₪500 לכל משפחה להוצאות היו"ט

אנא טלו חלק במצווה חשובה זו ועזרו למשפחות הנזקקות כפי יכולתכם 'כאשר יברכך ה' אלוקיך' ולכל הפחות סך ₪500 כמנין מס"ת נדבת ידך

משפחה אחת ₪500 $140
3 משפחות ₪1,500 $420
5 משפחות ₪2,500 $700
10 משפחות ₪5,000 $1,400
המצב הכלכלי בא"י קשה מהרגיל. הריביות הגבוהות, התייקרות המחירים הכללית, ההוצאות השוטפות, כל אלו ועוד עלו עד מאד וכיום למשפחה קשה יותר 'לגמור' את החודש. הקמפיין נועד לתת תמיכה בים ההוצאות, במיוחד כעת בערב חג השבועות שההוצאות הם גבוהות מהרגיל, אנו סבורים שתמיכה זו תסייע להם להתמודד עם הקושי.
אין קשר. קמפיין זה מיועד לתמיכה כללית לכלל המשפחות הנצרכות מפאת קושי כספי, משפחות בני תורה וברוכות ילדים.
בחודש האחרון קיבלנו פניות לתמיכה בכמויות בלתי רגילות. כל מקרה נדון לגופו וכל המקרים נתמכו ע"י הקופה הקדושה בסך עשרות אלפי שקלים. אולם רצף בקשות התמיכה עורר אותנו לבדוק ולהבין שהמצב הקשה אינו נחלת הפרט אלא לצערנו הרב עוד משפחות רבות מתמודדות עם הקושי הכלכלי. בבחינת 'ללמד על הכלל כולו יצא'.
רשימת המשפחות היא לפי מה שחילקנו ב'קמחא דפסחא' אך לפני חודש וחצי.
אנו מאד מקווים שכן, אולם זה תלוי במידת הצלחת הקמפיין, ככל שנתקרב ליעד – יותר משפחות יהנו מהתמיכה. לדוגמה: אם חלילה נגייס רק 20 אלף שקל – 40 משפחות יקבלו תמיכה, אם נגייס 100 אלף – 200 משפחות יקבלו את התמיכה.
בחלוקת 'קמחא דפסחא' נקבעו 'דרגות' למשפחות (דרגה שקבעה את גובה הזכאות במענק הפסח). לפי סדר זה תבוצע החלוקה. תחילה יקבלו המשפחות בעלי דרגת קושי חמורה ולאחמ"כ בעלי דרגת קושי נמוכה יותר וכן הלאה.
אין ספור אפשרויות עומדות בפניך להרים תרומה הגונה לרווחת הנצרכים. תרום ביד רחבה! תזכה למצוות.

עד כה נתרמו

{{סכום}} ₪

{{משפחות}}


משפחות יקבלו
מענק לחג

{{נותרו}}


משפחות
עדיין ממתינים

חסרים {{חסר}} ₪ למשפחה הבאה בתור

מתחבר לשרת PCI...

ניתן לתרום בעוד מגוון אפשרויות

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט