הקופה הקדושה הזו יכולה להיות אצלך בבית!!

הקופה
תרתי משמע
הקדושה

לראשונה בהיסטוריה!!

הקופה הקדושה שעומדת על השולחן של הרבי שליט"א
במשך 4 שנים ברציפות יכולה להיות שלך!

אחד התורמים לקמחא דפסחא יזכה בהגרלה על חפצא של מצווה,
הקופה הקדושה של 'יסוד' המונחת תדיר בקודש פנימה על שולחנו של
נשיא הקופה הקדושה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בין כל התורמים סך $180 ומעלה

בחר בנדיבות הלב:

הרימו את תרומתכם האדיבה ל'קמחא דפסח' ותזכו במצווה עצומה של נתינת 'מעות חיטין'
תזכו בזכות האדירה לעזור למשפחה נצרכת וגם תגדילו את הסיכויי לזכות בקופה הקדושה!

03-96-76-900

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט