קוויטל
אצל רשב"י

בשנה קשה זו, ששערי מירון נעולים, שליח הקופה הקדושה 'יסוד תיקון הצדקות' יעלה אי"ה לציון הקדוש ויניח שם את הקוויטל שלך, עם כל משאלות לבך.

וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, להיוושע בכל מילי דמיטב.

"ודבר זה מובן בודאי, אשר לפי גדלות השגותיו של בעל ההילולא קדישא התנא האלקי רשב"י בכל העולמות, ידיעתו בהצרכים שלנו, במחשבה דיבור ומעשה שלנו, בעבר בהוה ובעתיד, כל זה ודאי מהידיעות הקטנות של רשב"י, ובכן נוכל לזכות שכל הבקשות אשר יכולנו לבטא בפינו, ומה שנותר בקרבנו, בבחי' אמרי פינו והגיון לבינו, יתקבלו לרצון לפני השי"ת בזכותו הגדול…"

(דא"ח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ל"ג בעומר תשס"ח)

האט'ס געפוילט אלעס גוט

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט