להינצל מן הפורענות

סגולת 'פדיון נפש להרמב"ן' שעשה מרן החתם סופר זי"ע בעת המלחמה להציל מכל מיני פורעניות

מהו פדיון נפש להרמב"ן

בשנת תקס"ט, עת התרחשה אחת ממלחמות נפוליאון (צרפת נגד בריטניה ואוסטריה), היה שרוי מרן החתם סופר זי"ע בצער ופחד גדול מפני הבאות, וכפי שמעיד בעצמו בספר הזכרון: "ואני בהיות לבי יודע מרת נפשי הייתי זוחל ורועד מאד".

בעקבות המצב הקשה ששרר אז הורה למקורבו להביא לו כסף לצדקה כמנין ישרא"ל "ואעשה פדיון נפש עבור הכלל על שם ישראל והוא ע"ד פדיון נפש להרמב"ן ז"ל". סדר פדיון נפש זה מפורט בספר שם טוב הקטן, והוא ליתן לצדקה סך העולה כמנין השם, אם שמו יעק"ב יתן קפ"ב (יעק"ב=182) מעות, וסדר התפילה מופיע שם באריכות.

להינצל מן הפורענות

בימים אלו אנו בעיצומם של ימי מלחמה בארץ הקודש, ור"ל ממידת הדין שלא תהא מתוחה על כלל ישראל בכל מקום שהם, ובפרט על יושבי ארץ הקודש, לב מי לא יחרד, מארבע כנפות הארץ נשקפת הסכנה, וחיצי שונאינו עלולים ח"ו להגיע לכל מקום שהוא. ויחד עם זאת אנו חרדים מן השמועות על הרדיפות נגד עם ישראל ברחבי תבל באשר הוא יהודי.

סמוכים ובטוחים אנו בחסדי השי"ת, שלא יסיר חסדו מאתנו, ולא ישמע עוד שוד ושבר בבתי ישראל ובארץ ישראל, אֶרֶץ אֲשֶׁר ה"א דֹּרֵשׁ אֹתָהּ תָּמִיד עֵינֵי ה"א בָּהּ מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה, אולם יחד עם זאת הציבור מתעורר כעת לסגולה המיוחדת וקדמונית זו, פדיון נפש להרמב"ן, ולתפילת החת"ס "והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח מעתה ועד עולם, אל נא חוס נא רחם נא על עמך בית ישראל, והצילם מחרב ומשבי ומגייסות ומכל פורעניות המתרגשות בעולם…"

בברכתו ובהשתתפותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ראשון למקראי קודש – כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א האציל את ברכתו על מבצע חיוני זה, 'פדיון נפש להרמב"ן להינצל מן הפורענות', ועשה בעצמו את הפדיון נפש.

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הכניס למעטפה את הפדיון, בסך 864 שקל, ורשם על גבי המעטפה "פדיון נפש לצדקת רבי מאיר בעה"נ יסוד תיקון הצדקות".

בע"ה, אנו נעביר לקודש פנימה את שמות כל התורמים, לברכת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.
אנא ציינו את שמכם ושם האם במקום המיועד לכך בטופס התרומה.

לנוחיותכם, מחשבון לחישוב הסך לפדיון נפש (עפ"י מכתבו של פוה"ד הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א די בשם ראש המשפחה עבור כל המשפחה).

חישוב הסך לפדיון

הכנס את שמך הפרטי המלא (לדוגמה: יהודה משה) ולחץ "חשב"

ניתן לפרוס את התרומה בתשלומים:

מתחבר לשרת PCI...

ניתן לתרום בעוד מגוון אפשרויות

תרומתך התקבלה בהצלחה!

תזכה למצוות

ברגעים אלו שלחנו לך קבלה למייל.
לכל עניין נשמח לעמוד לשירותך במייל [email protected]

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט