אוקי, בע"ה נשלח לך תזכורת לומר את תפילה השל"ה.

בינתיים - שלח קוויטל לשל"ה הק'

29 במאי 2024 7:34
התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט